Om

om_3

 

 

Om
Den keramiska processen är spännande och ofta oförutsägbar. Jag använder olika tekniker för att bearbeta leran som kan vara rinnande, mjuk, formbar eller hård. Att prova sig fram med form, material, glasyrer och bränntemperaturer är otroligt utmanande. Mina experiment pendlar mellan kaos och ordning. De leder till besvikelse ibland men också nya spår.

Jag försöker hitta det som bär och letar efter mitt eget uttryck, ibland kontrollerat, ibland någonstans mellan kontroll, tillfällighet och slump. Lust, koncentration och stundens närvaro får mig att gå helt upp i arbetet.

I mina skulpturala objekt och konceptuella installationer får det traditionellt keramiska uttrycket ofta medvetet stå tillbaka något. Jag lyfter fram mitt intresse och min undran och nyfikenhet på människorna och vad som händer med oss i det sociala och kulturella. Frågeställningar som driver på den konstnärliga processen växer fram.

Jag gör konsthantverk för egna hem och offentlig miljö, ibland i små serier. Här är höjdpunkterna form, linje och ytors karaktär.

Periodvis arbetar jag med bildkonst.

Det blir intressant när rutiner och måsten slängs bort, allt kan hända. Jag ställs mot väggen, tvingas göra olika val och göra gränsdragningar mellan idéer och kända och okända processer.

 

 

CV 2017